VandaagOpstap


Natuurgebied Nuenense Broek


De verspreide bezittingen liggen in een voormalige overstromingsvlakte van de Dommel. Het landschap is kleinschalig, opgebouwd uit populierenopstanden, natte graslanden, knotwilgen(rijen), elzensingels, ruigtes en enkele hoge akkers. De kruidlaag van de bossen is rijk met de voorjaarsbloeiers speenkruid, bosanemoon, grote keverorchis, eenbes, veel zeggensoorten (onder andere paardenhaarzegge), boskortsteel en welriekende agrimonie. Plaatselijk ligt zelfs nat schraalland met kleine valeriaan. Ten bate van bont dikkopje en kleine ijsvogelvlinder worden jaarlijks de bospaden gemaaid.

Vrij toegankelijk op wegen en paden.

 
Onjuiste informatie


Deze websites maakt gebruik van cookies. [x] melding verbergen